O nás

Združenie Gemerských remeselníkov vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Cieľom združenia je oživenie a výučba ľudových remesiel. K tomu aby sme dosiahli tento cieľ bolo nevyhnutné vytvorenie tvorivej dieľne. V Remeselníckom dome  sme zabezpečili  priestor nie len pre  výučbu ručných remesiel,  ale aj priestor na prezentáciu tu vytvorených predmetov. V posledných rokoch remeselnícky dom prešiel ďalšou prestavbou, a tak máme viac priestorov pre našich hostí a remeselníkov, a zveľaďovali sme aj dvor tohto centra.

Združenie gemerských remeselníkov má 21 ročnú skúsenosť, a viac ako 100 členov zo Slovenska aj zo zahraničia. Naši remeselníci sa pravidelne zúčastňujú školení, konferencíí a tréningov zameraných na remeslá. Za posledné roky naše Združenie vybudovalo spoluprácu s viacerými maďarskými spolkami, ktoré sú zamerané na ľudové umenie. (Hegyalja, Bükkalja, Palóc, Fügedi Márta és Sajó menti). Väčšina členov týchto združení sú členmi aj Združenia gemerských remeselníkov.

V rokoch 2008, 2010 a 2012 sme usporiadali stretnutie pastierov pod názvom ,,Oldomáš pastierov". Už od roku vzniku združenia sa pravidelne usporadúvajú Detské tábory ručných remesiel. V roku 2006 sme usporiadali prvý Gemerský trh ručného remesla, ktorý sa stal zmámim v celom gemerskom regióne, tiež je hodnotným stretávacím miestom remeselníkov v regióne.  Od apríla do októbra usporadúvame mesačne každú štvrtú nedeľu Burzu starožitností a remeselnícky trh. Na jeseň, tu máme víkendy tvorivých dielní pre dospelých, a to v košikárstve, a hrnčiarstva. Všetky naše aktivity sa uskutočňujú na dvore a priestoroch Remeselníckeho domu.

Združenie remeselníkov Gemera dodnes funguje bez inštitučného pozadia.

Juraj Nagy

O nas - galeria
O nas - galeria