XV. Gemerský remeselnícky festival

Program

9:00 Prvé jarmočné chvíľe a ukážky ľudových remesiel

13:00 Kladenie vencov pri pamätníku vojakov, v záhrade kostola Krásnohorskej Dlhej Lúky

14:00 Vaga banda – Najnovšie figliarstva

15:00 Slávnostné otvorenie XV. ročníka  Gemerského Remeselníckeho Festival

Účinkujúci: Tanečná dielňa Borostyán/Sajó Banda /Dobroda ľudová kapela/ Rómska kapela z Čoltova/ Spevokol Gyöngyvirág, Andrássy Dénes/Tamás Zagiba rozprávkar

19:00 Gergő Agócs a jeho kamaráti koncert

Tombola

XV. Gemerský remeselnícky festival