Terra Incognita

XVII. Gemerský remeselnícky festival v Krh. Dlhej Lúke

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita

vo výške: 6000  Eur

 Terra incognita

http://www.vucke.sk

http://www.kosiceregion.com

Terra Incognita