Zbierka na bustu

od 01.05.2016 do 01.04.2017

Vážení remeselníci, priatelia, známi aj neznámi,
V tomto roku si pripomenieme 181. výročie narodenia dobrodinca, mecenáša, grófa Dionýza Andrássyho z Krásnej Hôrky. Jemu a jeho manželke vďačia mnohé mestá a obce na území Slovenska za stovky finančných darov, ktoré našli konkrétnych príjemcov z radov tých najchudobnejších a to bez rozdielu národnostnej, či konfesijnej príslušnosti.
Z dôvodu uvedomenia si neoceniteľných zásluh grófa Dionýza Andrássyho, Združenie Gemerských remeselníkov, sídliace v rodisku grófa Dionýza Andrássyho v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, iniciovalo vyhotovenie pamätníka grófovi Dionýzovi Andrássymu. Pamätník by mal mať formu bronzovej busty na žulovom podstavci. Busta by mala stáť v areáli pôvodného kaštieľa Andrássyovcov v Krásnohorskej Dlhej Lúke, okres Rožňava. V súčasnosti je to areál miestnej školy a škôlky, a taktiež aj sídlo Združenia Gemerských Remeselníkov. Okrem pamätníka plánujeme zveľadiť aj jeho okolie – vrátane parku, ako aj fasády bývalého kaštieľa. Združeniu Gemerských Remeselníkov za posledné týždne sa opätovne podarilo registrovať druhú verejnú zbierku podľa zákona č. 162 z 27 mája 2014 o verejných zbierkách. Zbierka je registrovaná pod čislom SVS - OVS3 - 2016/011741, Ministerstvo Vnútra SR. Zbierka sa bude nadalej realizovať zasielaním príspevkov na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadilo Združenie gemerských remeselníkov. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184, OTP banka. Našim hlavným partnerom je Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, v zastúpení Mgr. Júliusom Barczim, riaditeľom tejto inštitúcie. Zbierka by sa realizovala okrem účtu aj zbieraním do jednej stacionárnej pokladníčky priamo pri vstupe v kaštieli Betliar. Dátum začatia zbierky je 01.05.2016, ukončenie zbierky bude k 01.04.2017.
Veríme, že sa spoločným úsilím toto dielo podarí úspešne zavŕšiť a pamätník bude aj ďalším generáciám pripomínať osobnosť štedrého mecéna - grófa Dionýza Andrássyho.

Zbierka na bustu