Gemerksé osvetové stredisko

Gemerské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja.

Viac info nájdete na stránke www.gos.sk

Gemerksé osvetové stredisko