ČLENSKÁ SCHÔDZA

16. januára 2016

Milí členovia ZGR!
S úctou Vám oznamujeme, že v sobotu 16. januára 2016 o 17:00 sa uskutoční naša výročná členská schôdza v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
Prosíme, aby každý kto môže prísť to oznámil najneskôr do štvrtka (14. januára) Gyurimu

ČLENSKÁ SCHÔDZA