Jarný Gastro festival

08:00 Začiatok varenia

09:00 Remeselnícke trhy

10:00 Ľudové remeselnícke hry, detský dvor

12:00 Obed

Cena jednej ochutnávky 0,50 centov, ochutnávať je možné každé navarené jedlo.

Jarný Gastro festival