XIV. Gemerský remeslnícky festival

Program:

9:00 Prvé jarmočné chvíľe a ukážky ľudových remesiel

10:00 Otvorenie Detského dvora

13:00 Kladenie vencov pri pamätníku vojakov, v záhrade kostola Krásnohorskej Dlhej Lúky

14:00 Slávnostné otvorenie  XIV. ročníkaGemerského remeselníckeho Festivalu

Účinkujúci: Tanečná dielňa Borostyán/Sajó Banda /Kis Sajó detská ľudová hudba/ Parapács ľudová kapela/ Zagiba Tamás, rozprávkar / Rómska kapeľa z Krásnej Hôrky/ Spevokol z Kisgyőr/ Spevokol Gyönyvirág, Mákvirág /Tombola

XIV. Gemerský remeslnícky festival