zbierka

Zachovávamé remeslá na Gemeri

Združenie Gemerských remeselníkov vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Cieľom združenia je oživenie ľudových remesiel, a vytvorenie tvorivej dieľne kde dostane priestor výučba ručných remesiel, zároveň zabezpečí aj priestor na prezentáciu tu vytvorených predmetov. Už od roku vzniku združenia sa pravidelne usporadúva Detský tábor ručných remesiel.

MÁME PRE VÁS PROGRAM
NA CELÝ VÍKEND

Organizujeme veľké množstvo podujatí, avšak tie nie sú jedinou vecou, ktorú by ste mali na Gemeri spoznať. Šikovní remeselníci, ktorí majú svoje dielne v celom tomto regióne, Vám dovolia nahliadnuť do tajomstviev výroby remeselných výrobkov. Spojte toto poznávanie s návštevou historickým pamiatok tohto regiónu a zažite víkend plný dobrodružstiev a tážitkov.

KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

V roku 2015 sme usporiadali XIV. Remeselnícky Tábor pre detí a mládež, denne nás navštívilo 70 detí, a 10 – 15 remeselníkov. V júli sme okrem toho usporiadali IX. Gemerský Remeselnícky Jarmok. Na jarmoku sa zúčastnilo 250 účinkujúcich, a 1500 – 2000 návštevníkov. Od apríla do októbra 2015 sme usporadúvali mesačne každú štvrtú nedeľu Burzu starožitností a remeselnícky trh. Na jeseň, sme mali víkendy tvorivých dielní pre dospelých, a to v košikárstve, a hrnčiarstva. Všetky naše aktivity sa uskutočňovali na dvore a priestoroch Remeselníckeho domu. Dvor a aj podkrovie domu sa rekonštruovali a dokončovali v roku 2014.  Máme viac priestorov pre našich hostí a remeselníkov, a zveľaďovali sme aj dvor tohto centra.

ROŽŇAVA

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc.
Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory.

Viac sa dozviete na stránke mesta Rožňavy.

BETLIAR

Sedem kilometrov od baníckeho mestečka Rožňava sa nachádza malebná dedina, ktorá sa môže pýšiť honosným kaštieľom s pôvodným zariadením a zbierkami. Pustošenie Druhej svetovej vojny ušetrilo len tri kaštiele na Slovensku: Orlové, Hodkovce a Betliar. Bohužiaľ do dnešných dní sa zachoval len kaštieľ Andrássyovcov v Betliari.

Betliar, ako súčasť rozsiahleho brzotínskeho panstva v stredoveku vlastnili Bebekovci, a pravdepodobne oni si na mieste dnešného kaštieľa dali postaviť malý vodný hrádok. Bebekovci však už v roku 1566 museli územie Horného Uhorska opustiť a ich majetky prešli do rúk cisárskeho dvora, ktorý ich spravoval prostredníctvom kapitánov z hradu Krásna Hôrka.

Viac sa dozviete na stránke kaštieľa Betliar.

ŠTÍTNIK

Priamo v obci Štítnik, ktorá bola kedysi významným baníckym mestečkom, sa nachádza starý vodný hrad vybudovaný rodom štítnických Bebekovcov. Aj keď sa hrad v Štítniku spomína už v 13. storočí povolenie na stavbu-prestavbu od kráľa dostali štítnický Bebekovci v r.1432. Tento hrad bol v minulosti chránený veľkými močariskami a predstavoval významnú protitureckú pevnosť/bol zaradený do protitureckej obrannej línii v r.1559/.

Viac sa dozviete na stránke hradu Štítnik.

OCHTINÁ

Vytvorená je v šošovke prvohorných spodnodevónskych kryštalických vápencov a ankeritov situovanej uprostred nekrasových hornín – fylitov. Prístupová štôlňa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m. Klinovité, nahor zužujúce sa chodby a siene sa vytvorili koróznou činnosťou zrážkovej vody, ktorá presakuje pozdĺž výrazných tektonických porúch. Tvarom odlišné, prevažne horizontálne chodby a siene sú medzi rovnobežnými tektonickými poruchami. Vznikli najmä koróznou činnosťou pomaly prúdiacej vody následkom miešania vôd rozdielnych teplôt a chemického zloženia.

Viac sa dozviete na stránke jaskyne.

A TOTO SÚ NAŠI REMESELNÍCI

spat
dalej

AKTUÁLNE